Společnost Pressburg s.r.o.

byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se nákladní dopravou. V průběhu let začala rozšiřovat svoji činnost o zemní práce a stavební práce. V současné době se již převážně věnuje zemním pracem, přípravě území – hrubým terénním úpravám, realizaci komunikací, parkoviští apod.

Pro úspěšné dokončení zakázky klademe velký důraz na kvalitu prováděných prací, na potřeby a přání zadavatele, šetrnost k životnímu prostředí a samozřejmě na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Logo Pressburg